Сайт вчителя початкової школи

Завдання на час карантину:

Літ. чит.: с. 28-29, с. 32-33, с. 34-37, с.40-41 (с. 40 вивч. напам. 1-й абзац.)
В підр. «Чарівне слово Читанка»: с.81-86
Укр. мова: с.23, с.26, с. 30-31 (прав. знати)
В зош. с.41-46
Мат.:с. 98-101 (№587-611) + табл.. множ. і прав.
В зош. с. 41-47
Я д. св.: с. 27-33
Англ. мова: І-а гр.: р. 53W.B. - вправа 3 (зробити письмово в зош.)
записати 5 реч. з впр.2